Organisch afval

(Gekookt) keukenafval en etensresten 

Als we het hebben over swill, bedoelen we ook wel het afval dat bestaat uit (gekookt) keukenafval en etensresten. Deze afvalstroom komt vaak vrij bij (bedrijfs)restaurants en (zorg) instellingen. Bij huishoudens noemen we dit GFT – afval.
 
Vanuit onze missie om van afval nieuwe grondstoffen te maken, wordt het swill dat we bij u ophalen vergist en daardoor omgezet in biogas. Het biogas kan na droging en ontzwaveling worden verbrand in een gasmotor die elektriciteit opwekt, de elektriciteit wordt aan het net geleverd of voor lokale toepassingen gebruikt. De opwekking van elektriciteit uit biogas in plaats van uit fossiele brandstof, zoals aardgas, draagt bij aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen.
 
SUEZ is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.
Dat betekent dat we maximaal inzetten om van het verschillende afval dat we inzamelen bij onze klanten weer grondstoffen kunnen maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. 
Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Betere scheiding aan de bron is hiervoor essentieel. Zo ook voor uw swill afval!
 
Wilt u advies over welke container(s) en of diensten het beste bij uw bedrijf passen, dan helpen wij u graag online verder met uw keuze.

 

 

Toegestane afvalstoffen

  • Fruitafval
  • Etensresten
  • Vleesresten
  • Visresten
  • GFT

Niet- toegestane afvalstoffen

  • Bedrijfsafval
  • Papier
  • Gevaarlijk afval