Vetafscheider legen

Vet wordt verwerkt in een industriële vergister waar biogas wordt opgewerkt

Putvet wordt gevangen in zogenoemde vetvangputten tussen de keuken en het riool en komt veelal voor bij horecalocaties. De schotten in de vetvangput zorgen ervoor dat slib, vet en water zich van elkaar scheiden. De frequentie voor het ledigen van de vetafscheider is afhankelijk van de hoeveelheid water en vet wat over de afscheider geloosd wordt. Het legen van de vetput wordt verzorgd door SUEZ Riool Services. 
 
Het ingezamelde vet wordt verwerkt in een industriële vergister waar biogas wordt opgewerkt. Na de vergisting wordt het overige materiaal gebruikt als meststof.
 
SUEZ is specialist in afval- en grondstoffenmanagement en aanjager van de grondstoffenrevolutie.
Dat betekent dat we maximaal inzetten om van het verschillende afval dat we inzamelen bij onze klanten weer grondstoffen kunnen maken, zodat we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen. 
Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Betere scheiding aan de bron is hiervoor essentieel. Zo ook voor uw vetputafval!
 
Wilt u advies over het legen van uw vetput, dan helpen wij u graag online verder met uw keuze.